1. kolo soutěže pro zvídavé 2015

1. kolo soutěže pro zvídavé 2015

Skalnatá krajinná dominanta se zbytky historické těžby.

Rakovnicko je přímo protkáno památkami a přírodními zajímavostmi. Bylo opravdu těžké vybrat deset z nich. Ke své práci budeš potřebovat krásnou ručně kreslenou mapu našeho okresu / zde /a stejně tak jako v letech minulých fotografie místa a stručná nápověda by ti měla stačit. Pak už je jen na tobě, jak si s úkolem poradíš. Podmínkou je nejen určení místa, ale i zodpovězení 3 otázek.

Úkoly, termíny, odpovědi a průběžné výsledky soutěžících nalezneš na nástěnce v učebně zeměpisu (pro 2. stupeň), v přízemí školy a na webových stránkách školy. Za tímto účelem jsme založili novou rubriku, která bude po dobu deseti týdnů pravidelně aktualizována. Čerstvé informace budou k dispozici také v aktualitách na titulní stránce našeho webu.

Svoje odpovědi můžeš odevzdat v učebně č. 16 nebo na e-mail: muzida@centrum.cz.

www.malovanemapy.cz/mapy/rakovnicko.html

Z Rakovníka se vydáme směrem na jihozápad po cyklostezce č. 351, která vede podél Rakovnického potoka. Po levé straně mineme vrch Šibeničník a dojedeme do obce Senomaty. Zde odbočíme doprava na cyklostezku č. 8165. Projedeme obcí Nouzov a po pravé straně uvidíme zalesněný kopeček .

1. Jak se jmenuje přírodní památka, která se zde nachází?

2. Jakou horninou je tvořena?

3. K jakému účelu dnes slouží?