Známe skokany za první pololetí školního roku 2018/2019

Známe skokany za první pololetí školního roku 2018/2019

Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí skokany roku. Přečtěte si, kteří žáci si tento titul vysloužili v prvním pololetí školního roku 2018/2019.

Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.
Jde o žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, dále pak žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů.

Skokany za první pololetí školního roku 2018/2019 jsou (řazeni od nejvýraznějšího zlepšení):

  • Bára Grillová VIII. B
  • Petr Netušil III. C
  • Martin Vyskočil VIII. B
  • Eliška Krupičková IX. A
  • Libor Vodrážka V. B
  • Kristýna Jelínková IX. A
  • Filip Pavlis IX. A
  • Tereza Valdhansová VIII. B
  • Viktorie Hnídková VIII. B
  • Josef Žižka VIII. B

BLAHOPŘEJEME!