Známe skokany druhého pololetí

Známe skokany druhého pololetí

Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí skokany roku. Přečtěte si, kteří žáci si tento titul vysloužili za druhé pololetí školního roku 2018/2019.

Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.
Jde o žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, dále pak žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětech

Skokany za druhé pololetí školního roku 2018/2019 se stali (řazeni od nejvýraznějšího zlepšení):

  • Josef Šafařík VI. B
  • David Jano VII. A
  • Jan Poula VII. A
  • Tomáš Císař IX. A
  • Lucie Procházková VI. B
  • Tadeáš Rada VI. B
  • Nikola Jelínková VI. B
  • Daniel Slepička IX. B
  • Matěj Brabec VII. A