Tým z 8. B uspěl ve finále soutěže iKid

Tým z 8. B uspěl ve finále soutěže iKid

Jak jsme vás před časem informovali v našem článku, žáci z 8. B se účastnili soutěže, ve které si mohli vyzkoušet, jaké to je postavit se na vlastní nohy a zkusit prorazit na podnikatelském trhu.

Náš tým se scházel každý týden už od pololetí, výsledkem schůzek bylo několik funkčních prototypů našeho M-Boxu a téměř profesionální prezentaci našeho výrobku. Během pololetí nás několikrát navštívil i přidělený mentor Dalibor Pulkert. Dalibor je odborníkem na testování úspěchu produktu na trhu a dal našemu týmu mnoho cenných rad a pomohl i s prezentací na finále.

A jakou práci měl náš tým? Nešlo jen o to, aby prototyp výrobku děti samy vyrobily, ale hlavně aby jejich výrobek uspěl na trhu. N začátku si děti nedovedly ani představit, co všechno je čeká, v průběhu projektu se dozvěděly, co se skrývá za každým novým nápadem a kolik je to práce. Samy si udělaly průzkum trhu, oslovily základní i umělecké školy, oslovily dřevařské malovýrobce, porovnaly cenové nabídky oslovených firem, vypočítaly náklady na výrobu a možný zisk, vytvořily prezentaci svého produktu se všemi náležitostmi podle požadavků soutěže, a hlavně svoji prezentaci a výrobek odprezentovaly před ostatními soutěžními týmy a porotou.

Na finále, které se konalo ve čtvrtek 14. 6. v prostorách firmy Microsoft v Praze, jsme přijeli celkem nervózní. I když jsme si prezentaci několikrát zkoušeli, před posluchači na finále při „ostrém“ výstupu to bylo něco jiného. Náš čas přišel a my jsme věděli, že do toho musíme dát vše. Z vystoupení předchozích týmu bylo jasné, že všichni mají šanci uspět a vyhrát první cenu. Prezentace se povedla na výbornou a my jsme sklidili ohromující potlesk. Teď už zbývalo jen zhlédnout prezentace zbývajících soutěžních týmů a doufat, že náš nápad, a převážně prezentace, byl pro porotu nejzajímavější. Čekání na vyhlášení bylo nekonečné, zároveň jsme ale měli čas dosyta využít připravený raut a seznámit se s ostatními týmy.

Přišlo vyhlášení, porota to měla jistě těžké, ale když jsme uslyšeli vyhlášení 1. ZŠ Rakovník na druhém místě, všichni z týmu měli radost, že jejich práci porota ocenila jako druhou nejlepší z deseti vybraných škol z celé České republiky. Ano nejsme sice první a nejedeme do Dublinu prezentovat náš nápad, ale všechny konkurenční nápady byly také propracované a je vidět, že žádný tým práci nijak nepodcenil.

Po vyhlášení a gratulacích vítězným týmům se první tři vydaly na exkurzi po budově Microsoftu. Po prohlídce čtyř pater budovy a střešní terasy si každý jistě řekl „tady bych chtěl jednou pracovat“. Benefity zaměstnanců firmy Microsoft jsou neuvěřitelné, věřím, že to byla ta největší motivace ke vzdělávání, jakou měli žáci naší školy kdy poznat, a to je hlavní cíl projektu iKid.

Cenou za druhé místo jsou volné vstupenky na několik dalších pražských vzdělávacích workshopů a powerbanky pro žáky.

Z letošní účasti si děti odnesly zajímavé zážitky a zkušenosti, nejen pro příští ročník soutěže, ale i pro život.

Jako vedoucí úspěšného týmu bych chtěl poděkovat vedení naší školy za podporu v projektu všem, kteří věřili a podpořili náš tým především Alici Jendelové, a také našemu mentorovi Daliboru Pulkertovi za odborné rady, ale hlavě žákům z 8. B Lucii Švarcové, Nikol Jankovičové, Milanu Kočkovi a Lukáši Peškovi za vynaložené úsilí při práci na celém projektu.

Video naší prezentace

Foto z fotogalerie

Dlaší foto