Zápis: Děkujeme za důvěru

Děkujeme všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli k zápisu do 1. ročníku na naši školu. Těšíme se na vzájemnou spolupráci ve školním roce 2013/2014.

Zápisu se zúčastnilo 57 dětí, 9 rodičů požádalo o odklad začátku povinné školní docházky.

Na přípravě zápisu se podíleli naši pedagogové, kteří úspěšně zvládli i počáteční čtvrteční nápor většího počtu dětí; děkujeme rodičům za trpělivost, kterou jste projevili při čekání na "svého" zapisujícího učitele.

Seznam přijatých dětí zveřejníme v pondělí 15. února na školním webu a v budově školy.

Péče o předškoláky pokračuje dál. Chystáme další Školičku, samozřejmostí je informativní schůzka rodičů 30. května.

Osobně děkuji všem kolegům, kteří se na zajištění zápisu podíleli. K. Folber, ředitel školy