Zahájili jsme přijímání do přípravné třídy

Duben je ideálním měsícem pro podání žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy, která na naší škole funguje od letošního školního roku. V současnosti máme v přípravné třídě zařazeno 15 dětí (pro tento školní rok je tedy kapacita třídy naplněna), zahájili jsme však přijímání pro školní rok 2013/2014. Vážným zájemcům o místo v přípravné třídě doporučujeme postupovat podle následujících pokynů a potřebnou dokumentaci vyřídit co nejdříve.

  1. Vyplnit žádost o zařazení do přípravné třídy (získáte u nás nebo na našem webu)
  2. Zajistit si doporučení k žádosti ze školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz
  3. Doručit žádost a kladné doporučení do školy (osobně nebo poštou); bez kladného stanoviska školského poradenského zařízení nebude rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy vydáno.
  4. Všem rodičům, kteří požadované podmínky splní, doručíme rozhodnutí o zažazení do přípravné třídy; další informace k organizaci výuky a ostatní požadavky budeme sdělovat na informativní schůzce s rodiči, termín včas oznámíme.

Více informací o přípravné třídě získáte v samostatné rubrice, rádi Vás přivítáme také ve škole.

Poznámka: Jakékoliv otázky ohledně přípravné třídy jsme připraveni zodpovědět kdykoliv v pracovní dny v kanceláři školy (ředitelna, 1. patro), můžete si sjednat schůzku na tel. č. 725 399 299 nebo emailem reditel@1zsrako.cz, na který je možné směrovat také případné další dotazy.