Pokyny ke kulturnímu deníku pro 6. ročníky

Pokyny ke kulturnímu deníku pro 6. ročníky

Informace pro povinnou četbu pro šesté ročníky.

Žáci šestých ročníků mají stanovenu povinnou četbu, kterou vyplňují do kulturních deníků.

1. pololetí:

  • kniha dle vlastního výběru
  • bajky (Jean de La Fontaine, Ezop, Josef Lada)

Protože se množí dotazy z řad žáků i rodičů, rozhodla jsem se pokyny, které byly dětem rozdány, vyvěsit i zde na stránkách školy:

Kulturní deník

Do kulturního deníku nezapisujte pouze přečtené knihy, ale zapisujte si i vaše postřehy z jakékoliv kulturní akce – návštěva divadla, kina, výstavy.

Nepište zdlouhavé zápisy o ději. Zaměřte se na nejsilnější momenty, které ve vás vzbudily emoce, přemýšlejte nad postavami (jaké jsou? Chtěl/a bych být takový/á i já? Jaké má dobré a špatné vlastnosti?), nad místem a časem (Kdy se příběh odehrává? Mohl by se takto odehrát i v dnešní době? Nebo naopak před sto lety?)

Bajka – zápis do kulturního deníku

-          autor, překladatel, ilustrátor

-          nakladatelství, rok a místo vydání

-          počet stran

-          počet bajek, které v knize jsou

Vyberte si jednu bajku, která vás nejvíce zaujala:

-          důvod, proč vás nejvíce zaujala

-          místo, kde se bajka odehrává

-          hlavní postavy a jejich charakteristika

-          stručně popište zápletku a rozuzlení příběhu

-          věta, která mě nejvíce zaujala a proč

-          napište poučení bajky

Volitelná kniha – zápis do kulturního deníku

-          autor, překladatel, ilustrátor

-          nakladatelství, rok a místo vydání

-          počet stran

-          zařazení podle žánru (milostný román, povídky, detektivní příběh…)

-          místo, kde se děj odehrává

-          hlavní postavy + popis té, která vás nejvíce zaujala a proč

-          stručně popište zápletku a rozuzlení příběhu

-          MOJE OTÁZKA – otázka, která vás během čtení napadla, něco, co vás zaujalo, nad čím jste přemýšleli během čtení nebo čtení

Pokud čtete např. povídky, vyberete si opět jednu (stejně jako u bajky).

 Máte-li jakékoliv další dotazy, napište mi na mail alice.jendelova@1zsrako.cz