Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 vyhlašuje podle § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona na pátek 2. května a pátek 9. května 2014 pro žáky školy volný den (tzv. ředitelské volno).

Volný den je vyhlášen z organizačních důvodů; pedagogové se zúčastní akcí zaměřených na:

  • využití zařízení I-pad a dalších moderních technologií ve výuce,
  • práci v prostředí LMS Moodle,
  • redakční systém webových stránek,
  • a dále proběhnou přípravné aktivity projektu Cizinci, klapka, jedem financovaného MŠMT v rámci programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Péči o žáky bude zajišťovat školní družina. V provozu bude oddělení školní družiny v tzv. Omáčkovně.

Prosíme rodiče, aby vychovatelkám ŠD včas sdělili, zda ve dnech ředitelského volna jejich dítě využije služeb ŠD.