Ukázková hodina angličtiny

Ukázková hodina angličtiny

Ve středu 3.12. proběhla již tradiční ukázková hodina angličtiny, která je určena nejen pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro ty, kteří se zajímají o výuku aj na naší škole. Cílem hodiny nebylo předvést naučené pásmo, ale přiblížit divákům klasickou hodinu určenou především pro 1. a 2. třídu.

V těchto ročnících děti ještě nečtou a nepíší, proto převážnou část výuky tvoří hry na osvojení a upevnění slovní zásoby, písničky spojené s pohybem, nejrůznější soutěže a pohybové aktivity. Bylo vidět, že děti dokáží reagovat na nejrůznější pokyny v cizím jazyce a nedělá jim problémy smysluplně odpovídat v krátkých větách. Pro nácvik psaní je také důležité, že děti jsou zvyklé pracovat se slovními kartami a s interaktivní tabulí, což jim později zjednodušuje přechod i k psané formě.

Doufám, že přihlížející získali představu, jak to u nás v hodinách angličtiny chodí a bylo zřejmé, že naše děti angličtina baví.