Škola 21

Naše škola je organizací podpořenou v projektu Profesní vzdělávání - Škola 21.

Naše škola je organizací podpořenou v projektu Profesní vzdělávání - Škola 21, který realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obsah projektu byl zaměřen na systematické zvyšování profesní připravenosti řídících pracovníků a dalších pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání. (použita citace z www.visk.cz)

Bližší informace naleznete na stránkách projektu.