Seznam dětí přijatých k povinné školní docházce

Ve dnech 7. a 8. února a v náhradním termínu 13. února 2013 se konal zápis do 1. ročníku.

V souladu s §183, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých je k dispozici také v budově školy (vchod do školy z Vladislavovy ulice, vchod do školy z Martinovského ulice)

Informace pro rodiče, jejichž žádost dosud nebyla vyřízena, naleznete v následujících dokumentech

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

Registrační číslo

Rozhodnutí

Registrační číslo

Rozhodnutí

1ZS-01/2013

přijat/a

1ZS-27/2013

přijat/a

1ZS-02/2013

přijat/a

1ZS-28/2013

přijat/a

1ZS-03/2013

přijat/a

1ZS-29/2013

přijat/a

1ZS-04/2013

přijat/a

1ZS-30/2013

přijat/a

1ZS-05/2013

přijat/a

1ZS-32/2013

přijat/a

1ZS-06/2013

přijat/a

1ZS-33/2013

přijat/a

1ZS-07/2013

přijat/a

1ZS-34/2013

přijat/a

1ZS-08/2013

přijat/a

1ZS-35/2013

přijat/a

1ZS-09/2013

přijat/a

1ZS-36/2013

přijat/a

1ZS-10/2013

přijat/a

1ZS-37/2013

přijat/a

1ZS-11/2013

přijat/a

1ZS-39/2013

přijat/a

1ZS-12/2013

přijat/a

1ZS-40/2013

přijat/a

1ZS-14/2013

přijat/a

1ZS-42/2013

přijat/a

1ZS-15/2013

přijat/a

1ZS-43/2013

přijat/a

1ZS-16/2013

přijat/a

1ZS-44/2013

přijat/a

1ZS-17/2013

přijat/a

1ZS-45/2013

přijat/a

1ZS-18/2013

přijat/a

1ZS-46/2013

přijat/a

1ZS-19/2013

přijat/a

1ZS-47/2013

přijat/a

1ZS-20/2013

přijat/a

1ZS-48/2013

přijat/a

1ZS-21/2013

přijat/a

1ZS-50/2013

přijat/a

1ZS-22/2013

přijat/a

1ZS-51/2013

přijat/a

1ZS-24/2013

přijat/a

1ZS-53/2013

přijat/a

1ZS-25/2013

přijat/a

1ZS-54/2013

přijat/a

1ZS-26/2013

přijat/a

1ZS-55/2013

přijat/a

1ZS-56/2013

přijat/a

Děkujeme všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli k zápisu do 1. ročníku na naši školu. Těšíme se na vzájemnou spolupráci ve školním roce 2013/2014