Proběhl zápis do prvních tříd

Proběhl zápis do prvních tříd

Děkujeme všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli k zápisu do 1. ročníku na naši školu. Těšíme se na vzájemnou spolupráci ve školním roce 2019/2020.

Zápisu se zúčastnilo 62 dětí, 11 rodičů požádalo o odklad začátku povinné školní docházky.

Na přípravě zápisu se podíleli naši pedagogové, kteří vše úspěšně zvládli, děkujeme také rodičům za trpělivost, kterou projevili při čekání na "svého" zapisujícího učitele, přestože letošní zápis probíhal opravdu hladce také díky tomu, že řada rodičů využila možnosti předchozí rezervace.

Seznam přijatých dětí zveřejníme ve středu 10. února na školním webu a v budově školy.

Péče o předškoláky pokračuje dál. Chystáme další Školičku, která bude 5. června od 15:30, samozřejmostí je informativní schůzka s rodiči 30. května od 15:30.

Děkuji všem kolegům, kteří se na zajištění zápisu podíleli, v neposlední řadě také žákům 9. tříd, kteří nám moc pomohli.

K. Folber, ředitel školy