Dotazníkové šetření ve školní družině

Od 9. května je možné odevzdávat do schránek anonymní dotazníky týkající se školní družiny. Formulář obdrží rodiče od vychovatelek, případně si jej mohou stáhnout z našeho webu.

Schránky budou k dispozici ve školní družině v parku, na Omáčkovně a na vrátnici školy.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: DO 24. 5. 2019

Dotazník (pdf)