Návštěva v přípravné třídě

Novinář z 5 + 2 navštívil přípravnou třídu.

Přípravná třída funguje při naší škole od září 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o jedinou přípravnou třídu v okolí, přivítali jsme za dobu její existence již několik hostů, kteří projevili zájem blíže se seznámit s její činností. V lednu nás navštívila Petra Chytrá z týdeníku 5+2.

Článek o přípravné třídě v týdeníku 5+2

Rubrika přípravná třída