Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ

Zveřejnili jsme informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení na střední školy s využitím jednotných testů v roce 2015, jak je zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Informace najdete v přiložených souborech

Více také v rubrice Volba povolání