Evropské jazyky

Všimli jste si v týdnu od 26. do 30. září ve škole něčeho neobvyklého? Probíhal již podruhé Týden evropských jazyků. Žáci se seznamovali s jazyky v Evropě, porovnávali jejich společné znaky a odlišnosti a zapojili se do rozmanitých činností.

Na prvním stupni zkoumaly děti různé druhy písma a vytvářely vlastní abecedu, malovaly vlajky, zjišťovaly si informace o státech a jejich jazycích v encyklopediích a pomocí výpočetní techniky. Některé třídy porovnávaly česká a anglická přísloví, zdravily se v různých jazycích, nakupovaly v cizích měnách, vyhledávaly výrazy ve slovenštině a sledovaly slovenskou pohádku. Žáci čtvrtého ročníku pracovali se slovy v češtině pocházejícími z cizích jazyků, s cizími vlastními jmény, seznámili se s pozdravy a počítáním ve francouzštině.

Starší žáci používali Morseovu abecedu a římské číslice, pracovali s mapami, zpívali písně v cizích jazycích, vytvářeli komiksy a přiřazovali k jednotlivým státům jejich tradiční pokrmy. Žáci, kteří si zvolili za druhý cizí jazyk ruštinu, zjišťovali odpovědi na otázky z oblasti reálií Ruska, jiní psali v angličtině dopis dětem z jiné evropské země, v přírodopisu vyhledávali názvy zvířat v několika jazycích a při výtvarné výchově vytvořili obrázkový cizojazyčný slovník Orbis pictus.

Co přinesl tento týden dětem? Mnoho informací o různých jazycích a věcech s nimi společných, poznání, že jazyky jsou velmi užitečné pro každého z nás, a spoustu zábavy.