Den Země na 1.stupni

22.dubna probíhají každý rok oslavy Dne Země. Je to mezinárodní svátek, jehož cílem je upozornit lidi na celém světě na dopady ničení životního prostředí. Stalo se již tradicí, že se naše škola k těmto oslavám připojuje a ne jinak tomu bylo i letos. Pro děti bylo připraveno na tento den mnoho aktivit.

Rozmanité činnosti byly přizpůsobeny vždy jejich věku. Ve třídách se povídalo, děti diskutovaly, sdělovaly své zážitky a názory. Třídění odpadů není pro ně ničím novým, i ve škole je běžnou praxí především používání barevných kontejnerů na papír a plast. Nejmenší děti si odnášely domů výrobky, které si vyrobily z PET lahví nebo plastových kelímků.

Nejvíce aktivit pak probíhalo formou práce ve skupinách. Děti pracovaly na různých úkolech, které pro ně připravily paní učitelky. Zatímco jedni dělali koláže se zvířátky, v jiných třídách vytvářeli plakát na téma Život stromu, řešili doplňovačky. Ti větší zase vyráběli reklamní letáky pro třídění odpadu, poznávali živé i neživé přírodniny a seznamovali se s jejich významem pro člověka.

Většina tříd se nenechala odradit ani nestálým počasím a žáci vyrazili do terénu. Vycházky do parku, k Olešné, do Senomat, spojené s pozorováním přírody a sběrem odpadků, ale také hrami a jinými pohybovými aktivitami si děti užily a vracely se zpět s mnoha zážitky.