Cesta ke kvalitě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo podporu našeho projektu Cesta ke kvalitě, kterým jsme se přihlásili do Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky.

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz.jpg

Projekt s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0825 Cesta ke kvalitě úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Získali jsme částku 694 441,- Kč, kterou použijeme na klíčové aktivity projektu. Přestože v tuto chvíli již běží první fáze realizace, hlavní část projektu včetně zahraničních pobytů se uskuteční od září do prosince.

Našimi klíčovými aktivitami jsou:

Klíčové aktivity Náklad na KA
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 227 024,00
Zahraniční jazykový kurz pro učitele 190 557,00
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 276 860,00
Celkem 694 441,00