Slunečné a pohodové léto

Slunečné a pohodové léto

V polovině června jsem ve frontě na první opravdu sladké melouny zaslechl postesknutí dámy, že si přijde jako veverka v bubnu, kolik má práce. Jako veverky v bubnu se cítí také desetisíce učitelů po celé republice a ti na naší škole nejsou výjimkou (přirovnání k veverkám nechť mi prominou). Prostě běžíme a běžíme, abychom všechno stihli, akce střídá akci, dokončují se soutěže a projekty, občas se zakopne, protože únava se stupňuje, ale běžet se musí dál... 

Práce učitele není jednoduchá a má-li se odvádět poctivě, musí být její součástí doba, kdy se buben zastaví a učitelé z něj vystoupí. Zprvu to bude nezvyk,  přeci jen jsou zvyklí utíkat, ale dřív nebo později se dostaví pocit úlevy a učitelé si začnou užívat slastné období nicnedělání. Přeji všem svým kolegům, aby  tato chvíle nastala co nejdříve - buben zastavuje již zítra.

Děkuji vám za odváděnou práci a především za trpělivost, která k učitelskému řemeslu neodmyslitelně patří. Přeji vám, abyste v průběhu července a srpna co nejlépe zregenerovali svoje síly. Přeji pohodovou dovolenou také všem ostatním zaměstnancům, vždyť naše škola, to jsou i vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga, ekonomka, školnice, uklízečky, vrátný...

Pedagogický sbor opouští Mgr. Milena Fridrichová a Mgr. Pavla Bolfiková. Oběma děkuji za úsilí, které věnovaly vzdělávání žáků. Přeji mnoho úspěchů v další etapě života, která již nebude přímo spojena s naší školou, s Jedničkou. Přesto věřím, že se v budoucnu budeme pravidelně setkávat.

Tradičně se na konci roku obracím také k našim deváťákům a chtěl bych, aby i letošek nebyl výjimkou.

Ve středu 27. června jste se krásným vystoupením rozloučili se školou, která byla od roku 2009 vaše. S učiteli i mladšími kamarády, kterým jste pro příští rok předali štafetový kolík nejstarších žáků, zatímco pro vás začne naprosto nová kapitola života. Ať jsou vaše další kroky úspěšné, dělejte čest sobě, svým rodičům i naší škole, jejímiž jste od nynějška absolventy. Dveře školy jsou pro vás kdykoliv otevřené. Přijďte se na nás podívat, svěřit se svými úspěchy i případnými starostmi, třeba vám dokážeme pomoci. Také všem ostatním žákům přeji krásné prázdniny plné zajímavých zážitků. 

Děkuji také za vstřícnou spolupráci našemu zřizovateli, který v letošním roce opět projevil velmi výrazným způsobem zájem o potřeby školy. Naše škola je krásná budova z 19. století, která si zaslouží pozornost a péči. Skutečnost, že jsme se v minulém roce dočkali výměny oken a letos přišla na řadu oprava fasády a nová střecha, dokumentuje, že na rakovnické radnici pracují lidé, kterým leží na srdci kvalita prostředí pro vzdělávání dětí.

Přeji všem příjemné léto

Karel Folber, ředitel školy