Cesta za historií

Cesta za historií

Ve čtvrtek 10.5.2018 vyjela 6. B za poznáním do Prahy. Jejich exkurzi můžeme rozdělit na tři části.

V první se nejdříve seznámili s prostředím Prague City  Tourism  ( Pražské informační služby), zde se dozvěděli některá fakta z českých dějin a události, místa a výstavy, které se ke stoletému výročí  pořádají. Dostali dárkové tašky s mapou Prahy, průvodce po jednotlivých aktivitách, které s touto akcí souvisejí, tužky, bezpečnostní náramky a zuby, které v sobě ukrývají dentální nit.

                Druhá část byla spíše oddechová. Pěšky se přesunuli ke známé Lennonově zdi, kde si prohlédli obrázky, nápisy, a sami se pokusili se také zvěčnit. Odtud pak jejich kroky vedly na Hrad. Byli překvapeni přísnou osobní kontrolou při vstupu do areálu. Pak už jenom obdivovali krásy chrámu sv. Víta zvenku i zevnitř, podívali se na sochu sv. Jiří a balkon, odkud promlouvají naši prezidenti.     

                Pak už je čekala poslední -třetí - pracovní část. Navštívili  výstavu  Doteky české státnosti,  která mapuje jednotlivá období naší republiky od jejího vzniku až po současnost. Měli tak možnost na vlastní oči si prohlédnout nevyšší státní vyznamenání - Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka i další. Velkým zážitkem pro ně byly i dobové uniformy, zbraně a munice naší armády, tretry E. Zátopka, dresy našich olympioniků z Nagana, vládní limuzína z 60. let, různé reálie z Protektorátu, jídelní servisy prezidentů Masaryka, Beneše, Zápotockého, Husáka a Havla, a v neposlední řadě pak i podvozek husitské houfnice (lafety), na němž byly převáženy rakve s ostatky  T.G. Masaryka a V. Havla.

                Po této výstavě se už plni dojmů a zážitků vraceli domů. Tím jejich práce nekončí, ale naopak začíná. Vytvoří totiž dvojjazyčnou brožuru pro cizince, v níž použijí to, s čím se seznámili. Na závěr jim přejeme hodně zdaru a inspirace.

Rebecca Cusack a Milena Fridrichová

 foto