2. kolo pro zvídavé

2. kolo soutěže PRO ZVÍDAVÉ

otázka:

Vyjmenujte alespoň 3 české památky UNESCO?

(Co znamená, když je památka takto označena? Navštívil jsi nějaké?)

Své odpovědi posílejte na mail barbora.polcarova@1zsrako.cz nebo předávejte osobně p. učitelce Polcarové.