Návštěva výtvarného kroužku GZW

Návštěva výtvarného kroužku GZW

Animace na Jedničce - návštěva výtvarného kroužku GZW

V rámci projektu Animace na Jedničce proběhla tři milá dubnová setkání se studenty gymnázia Zikmunda Wintra.

Členové výtvarného kroužku pod vedením Dalibora Blažka vytvářeli kratičké animace na téma "Masakr!" Každá ze tří skupinek měla k dispozici reprodukce obrázků a obrazů, z nichž mohli stříhat, dokreslovat, domalovávat, skládat a slepovat tak, aby postupně vznikala animace podle jejich záměru. Během prvního setkání vznikly tři zajímavé scénáře a promýšlelo se, jak obrázky rozpohybovat.

Během druhé návštěvy se doladily detaily a začalo se fotit. Téma umožňovalo dostatečně popustit uzdu fantazii - nejčastěji používanou barvou byla rozhodně červená.

Na konci třetího setkání se vyklubal film - či spíše filmeček - příběh lehce hororový, čemuž odpovídala i hudba a další zvuky. Právě těm byl věnován čas vyhrazený této schůzce. 

Stejně jako naši žáci, i jejich o něco starší kolegové si vyzkoušeli a ověřili, jaké úsilí je potřeba k oživení nápadu a jeho dotažení až do konce. Animace je zkrátka školou trpělivosti.

foto