Animace na Jedničce 5.

Animace na Jedničce 5.

Filmový zvuk se z 50% podílí na výsledném účinku filmu... minimálně (F.F. Coppola, filmový režisér)

Slova slavného amerického režiséra si v pátek 9. června mohli ověřit účastníci 5. pokračování animačních dílen na lekci věnované zvuku a hudbě ve filmu, která se v rámci 11. ročníku Ceny Pavla Kouteckého konala v Továrně Dělnická v pražských Holešovicích.

V netradičním prostředí staré revitalizované továrny, proměněné v multikulturní centrum, nás přivítali Šimon Bauer - ředitel Centra dokumentárního filmu a Václav Flégl, profesionální zvukař, v jehož profesním životopisu můžeme najít např. filmy Trafačka, Český mír, Mamas & Papas, Nebe, peklo a další.

Dřevěné lavice, na které jsme usedli, nejspíš kdysi zdobily kino, které dnes už možná ani neexistuje.

Od Václava Flégla jsme se poté dozvěděli, co obnáší práce filmového zvukaře, co vše musí ohlídat, s jakou technikou pracuje, v čem je rozdílná práce na dokumentárním, nebo hraném filmu, jak se do filmu dotáčí klapání bot, koňských kopyt, vrzání dveří, padání sněhu... zkrátka zvuků a ruchů, dotvářejících atmosféru filmu. Velmi zajímavé bylo povídání o podprahovém vnímání zvuku. Věděli jste, že například příchod třeba Batmana na scénu můžeme tušit ještě než ho vidíme, a dokonce slyšíme? Zvukař totiž umí na správné místo vložit zvuk o určité, pro lidské ucho neslyšitelné frekvenci, která dokáže jemně rozvibrovat naše tělo, a napětí pak cítíme doslova fyzicky.

Zájemci měli možnost vyzkoušet si zvukařskou techniku od velkého mikrofonu na teleskopické tyči až po miniaturní mikroport. Milan vystřihl na mikrofon svoji oblíbenopu píseň a pan zvukař jeho mistrovský kousek zaznamenal.

Velmi zvědaví jsme byli na zhodnocení našich filmových počinů, které jsme s předstihem zaslali, z úst profesionála.Kromě inspirativních nápadů a připomínek jsme slyšeli uznání a pochvalu, což nás hoooodně potěšilo!

Když připočteme ještě možnost zhlédnout svoji práci v netradičním prostředí s výbornou akustikou, milé setkání a nabídku další spolupráce, můžeme říci, že letošní animační dílny byly úspěšně zakončeny.

V příštím roce pokračujeme a čeká nás i příjemné překvapení...

Těšíme se na spolupráci. 

fotogalerie