Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018

Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018

Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 se konal zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Zveřejnili jsme seznam přijatých dětí.

K zápisu přišlo 58 dětí. V září otevřeme dvě první třídy. Třídními učitelkami budou Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová.

Část rodičů využila možnosti a požádala o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok. Všechny žádosti byly řádně doloženy potřebnými vyjádřeními a doporučeními, za což rodičům děkujeme. Ušetřilo to čas a práci oběma stranám...

Za organizaci zápisu děkuji kolegyním a kolegovi, stejně tak skupině žáků, kteří při zajištění dvoudenní akce vydatně pomáhali. Až na malé výjimky se netvořily zbytečné fronty, což je zásluhou všech přítomných učitelů a žáků.

Rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče během informativní schůzky, která se koná 25. května 2017. O možnosti vyzvednout si povolení odkladu školní docházky budeme informovat telefonicky.

Seznam přijatých (pdf)