6. kolo Pro zvídavé

otázka pro 1. stupeň:

Jaké se jmenuje rozlohou největší jezero na světě a v Česku?

otázka pro 2. stupeň:

Kolikrát je největší jezero světa větší než největší jezero Česka? Jak se jmenují?

Své odpovědi posílejte na mail barbora.polcarova@1zsrako.cz nebo předávejte osobně p. učitelce Polcarové.