Dobrý školní rok 2019/2020

Dobrý školní rok 2019/2020

Všem našim pedagogům, provozním zaměstnancům a žákům přeji hodně úspěchů ve školním roce 2019/2020, co nejméně starostí pak přeji rodičům a těším se na úspěšnou spolupráci se všemi partnery, jak těmi stávajícími, tak novými.

Školy využívají prázdniny, aby provedly větší opravy. V posledních několika letech tomu v našem případě nebylo jinak. Vyměnili jsme okna, opravili fasádu, položili novou střechu, to vše v letech 2017 a 2018. Letos přišla na řadu revitalizace školního dvora, po které jsme volali řadu let a jsme rádi, že akce úspěšně proběhla, byť zatím pouze první etapa. Za všechny tyto významné akce posledních let se sluší velmi poděkovat našemu zřizovateli. Rozhodně zmíněné realizace nebereme jako samozřejmost a jsme moc rádi, že o rozvoj škol v této oblasti pečuje. Prázdninová akce byla o to důležitější, že má přímý vliv na zlepšení podmínek pro aktivity jak školní družiny, tak v rámci výuky. Osobně očekávám, že především venkovní učebna bude velmi využívána...

Součástí naší práce byly v minulém roce zajímavé pobytové akce. Naši učitelé uspořádali pro žáky obou stupňů veleúspěšný zájezd do Anglie, lyžařský kurz proběhl dokonce natřikrát, plně obsazen byl rovněž cykloturistický kurz. Očekáváme, že letošní rok bude opět v tomto ohledu opět pestrý. Však již za dva týdny vyráží naši šesťáci na adaptační kurz a můžeme prozradit, že i díky finanční podpoře z grantových zdrojů města Rakovníka uspořádáme opět "cykloturisťák".

Věříme, že s námi budou žáci opět trávit také část svého volného času. Nabídka volnočasových aktivit byla v loňském roce rekordní. Otevřeli jsme více než dvě desítky kroužků, letos tomu nebude jinak. V průběhu září zveřejníme seznam zájmových útvarů, který bude obsahovat kroužky sportovní, umělecké, řemeslné a další, na bohaté nabídce se budou významně podílet kroužky pořádané díky projektu Efektivní škola II. Zaměříme se opět na logické myšlení a komunikaci v anglickém jazyce, myslet budeme také na jedince, kteří potřebují pro zdárné zvládání školních povinností větší podporu a chystáme doučovací kluby. Úkolů bude však mnohem, mnohem více.

Tím nejdůležitějším, co před sebou všichni učitelé mají, však nejsou výše zmíněné výjezdy, ačkoliv je celkem pochopitelně děti milují. Učitelé mají před sebou deset měsíců, během kterých musí úspěšně organizovat výuku, vybírat a zadávat vhodné úkoly, řešit menší i větší problémy a konflikty, radovat se ze společných úspěchů, motivovat a pobízet žáky k činnosti, pracovat s různorodostí žáků.. K tomu a k řadě dalších úkolů jim přeji dostatek trpělivosti.

Věřím, že jste všichni během slunečného prázdninového počasí načerpali dostatek energie. Ať vám vydrží po celý rok.

Karel Folber, ředitel školy