Školní arboretum dokončeno

Školní arboretum dokončeno

Na konci října jsme ukončili projekt školního arboreta.

Na konci loňského roku začala vznikat myšlenka školního arboreta a na konci října jsme mohli konstatovat, že projekt byl s úspěchem dokončen. Samozřejmě, že cesta k současné podobě školního pozemku obklopeného historickou hradební zdí, nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát dnes při pohledu na zrekultivované a čerstvě osázené prostranství.

V umístění školního arboreta do areálu školy jsme spatřovali řadu výhod; záhony nevyžadovaly žádné zásadní terénní úpravy, takže většina finančních prostředků mohla směřovat do nákupu rostlin, zeminy, mulčovací kůry, informačních tabulí a dalšího materiálu. Těsná blízkost učebnového pavilonu v budoucnu umožní využití arboreta pro výukové účely, navíc uzavřenost školního areálu vnímáme jako záruku dlouhé životnosti arboreta, které by mělo po dlouhá léta plnit mimo jiné také roli estetickou. Záhony jsou dobře viditelné nejen z některých učeben, ale i z Vladislavovy ulice. Věříme, že na rozkvetlé ploše v budoucnu spočine zrak nejednoho chodce.

Plocha záhonu je umístěna na vyvýšené části školního dvora a navazuje na kamenné městské hradby. Pozemek je orientován na jih, s plným osluněním, s výjimkou části plochy – kačírkové cesty, která tvoří úzký pruh mezi kamennou hradební zdí a budovou spojnice tělocvičny, kde je v podstatě celodenní stín. Záhon je ze všech stran chráněn proti větru. Ponechali jsme zde několik vzrostlých dřevin, které byly doplněny o postupně kvetoucí trvalky a trávy v osluněné části pozemku, přičemž cesty byly olemovány stínomilnými rostlinami.

Na části pozemku vznikl bylinkový záhon s rostlinami celoročního charakteru. Pro úplnost bylinkového sortimentu bylo vysazeno několik kultivarů máty do mrazuvzdorné terakotové keramické nádoby, aby nedocházelo k samovolnému prorůstání oddenků máty do jiných částí záhonu, a dále řada druhů dvouletých bylinek a jiných přezimujících rostlin. Plocha byla zamulčována štěrkovým zásypem a v záhoně byl vytvořen štěrkovaný průchod s podložením agrotextilií, aby bylinky byly snáze přístupné. Svoje místo zde našly například mateřídouška, třezalka, libeček, meduňka, dobromysl nebo šalvěj. Celkově je školní arboretum tvořeno více než stovkou rostlin.

Na bylinkový záhon volně navazuje plocha s teplomilnými kvetoucími keři a trvalkami zejména středomořského charakteru, která přechází v část nazvanou podle projektové dokumentace Trvalky našich zahrad. Zde byla původní výsadba vzrostlých jehličnanů doplněna o vyšší vytrvalé květiny v pozadí. Vybrány byly běžně dostupné a snadno se pěstující rostliny, kvetoucí zejména v období od května do července, které by neměly chybět v žádné trvalkové zahrádce.

Rohovou partii záhonu nazvanou Podzimní finále představují pozdně kvetoucí dřevité hortenzie doplněné vysokými a středně vysokými travami a především impozantními a nepřehlédnutelnými doprovodnými trvalkami, kvetoucími zejména v pozdním létě a na podzim. Stínomilné rostliny pak lemují průchozí kačírkovou cestu. I zde se střídají nenáročné rostliny s rozdílnou výškou a různým tvarem, strukturou i barvou listu, aby výsadba působila dynamicky.

Pro mulčování části pozemku byl využit jak barevný štěrk, tak častější kůrový mulč. Projekt předpokládá, že plocha záhonu plně zaroste vysázenými rostlinami během dvanácti až patnácti měsíců. Všechny rostliny jsou plně mrazuvzdorné, dobře prosperující a odolné proti houbovým chorobám a padlí, spíše suchomilné. Výhodou je, že většina použitých kvetoucích trvalek po případném sestřižení po prvním odkvětu nakvétá opakovaně.

Projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství. Na jeho realizaci se výraznou měrou podílela nejen specializovaná spolupracující firma, ale také žáci naší školy a především pedagogové. Na plně rozkvetlou plochu si samozřejmě musíme ještě počkat, ovšem zájemce o prohlídku s vysvětlujícím výkladem rádi přivítáme již dnes.

Několik fotografií najdete ve fotogalerii