Harmonogram testování

Harmonogram testování

V pondělí 3. listopadu zahajujeme testování žáků 9. ročníku v rámci projektu Stonožka.

Všichni žáci absolvují testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V zájmu zajištění objektivity výstupů jsme třídu rozdělili na dvě skupiny.

Podrobnosti k harmonogramu naleznete v přiloženém souboru. Termín testů je zveřejněn také v Bakalářích a v kalendáři akcí na www.1zsrako.cz.

Učitelé před každým testem provedou stručnou instruktáž žáků, která se bude týkat strategie řešení úloh, zapisování odpovědí a dalších důležitých informací. Doporučujeme žákům prostudovat si tyto pokyny předem.