Skokani 2. pololetí školního roku 2016/2017

Skokani 2. pololetí školního roku 2016/2017

Vlastním školním programem Skokan roku se od letošního roku zaměřujeme na žáky, kteří docílili největšího pokroku. Přečtěte si, kteří žáci se stali skokany 2. pololetí.

Motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.
Od prvního pololetí letošního školního roku vyhlašujeme skokany roku; deset žáků, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu a stali se tak skokany roku. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Jména prvních žáků jsme oznámili v únoru, nyní, na konci června, přinášíme jména žáků, kteří se díky celkovému průměrnému prospěchu ve druhém pololetí ve srovnání s celkovým prospěchem za pololetí první dostali mezi deset žáků s největším dosaženým pokrokem.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů. 

Skokany druhého pololetí školního roku 2016/2017 jsou:
Lukáš Born 4. A
Daniel Palivec 5. B
Ladislav Toráč 6. A
Jaroslav Jurovich 8. A
Zuzana Hřídelová 8. A
Nikola Jirásková 8. A
Kateřina Krýlová 8. B
Jan Trefný 8. A
Eliška Šedivá 9. A
Jaroslav Šulc 9. B

BLAHOPŘEJEME!