Známe jména skokanů roku

Známe jména skokanů roku

Známe jména skokanů roku a žáků 2. stupně, kteří absolvovali 1. pololetí se samými jedničkami.

Od prvního pololetí školního roku 2016/2017 vyhlašujeme skokany roku; jde žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu a stali se tak skokany roku. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Jména prvních žáků jsme oznámili v únoru 2017. Celkovým průměrným prospěchem za první pololetí v porovnání s celkovým prospěchem za druhé pololetí předchozího školního roku se dostali mezi deset žáků s největším dosaženým pokrokem. Další jména jsme oznámili v červnu a šlo o jedince, kteří docílili nejvýraznějšího zlepšení v porovnání s 1. pololetím školního roku 2016/2017.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů. 

Skokany 1. pololetí školního roku 2017/2018 se stali:

 • Tomáš Broum 5. B
 • Nikola Jelínková 5. B
 • Aneta Kukiová 5. B
 • Lukáš Prokop 5. A
 • Jakub Rafael 5. A
 • Jan Šnídl 5. A
 • Jiří Volráb 5. A
 • Kristýna Šindelářová 6. B
 • Simona Zemanová 7. A

BLAHOPŘEJEME!

Pochvalu ředitele školy za vynikající plnění školních povinností získali:

 • Štefan Rais 6. A
 • Kristýna Hájková 7. B
 • Linda Starová 7. A
 • Kryštof Studnička 8. B
 • Tereza Horníková 9. B
 • Denisa Palivcová 9. B
 • Simona Šmídová 9. B

BLAHOPŘEJEME!