Animace na Jedničce 15.

Animace na Jedničce 15.

Učíme se pracovat se zvukem ve filmu.

Že je zvuk neodlučnou a velmi důležitou součástí každého filmu, o tom jsme se na animačních dílnách již dostatečně přesvědčili. 

Jenže od teorie k praktickému využití filmového zvuku a uspokojivému výsledku může vést ještě docela dlouhá a trnitá cesta. A pokud si nejste úplně jisti, že jdete tím správným směrem, je dobré mít na takové cestě dobrého a zkušeného průvodce. My jsme na dalším pokračování animačních dílen měli hned dva.

O své zkušenosti se s námi přijeli podělit pan Václav Flégl - profesionální filmový zvukař, naprosto zapálený pro svoji profesi, a pan Šimon Bauer - lektor Centra dokumentárního filmu Jihlava.

Kromě mnoha dalších zajímavých informací jsme se dozvěděli například něco o základním dělení filmových zvuků. Mimo záznam hlasu jsou to zvuky prostředí (atmosféry), ruchy a podle záměru tvůrců i vhodná hudba. A ticho. Správně umístěné ticho dokáže vyvolat napětí, vzbudit očekávání, naznačit tajemství, důležitý zvrat v ději. Kdo by řekl, že třeba i takovou "maličkost" jako ptačí zpěv je potřeba dobře promyslet - každé prostředí nebo roční doba jsou charakteristické jiným ptačím švitořením. Takže zvukař musí být mimo jiné i dobrým znalcem přírody či si musí umět správné informace zjistit. 

Velmi jsme ocenili možnost vyslechnout připomínky ke zvukové postprodukci našich čerstvých krátkých filmů. Opravdu přínosná pro nás byla konkrétní doporučení, jaké zvuky doplnit pro logické dokreslení prostředí příběhu a který software by nám mohl s prací pomoci.

Asi málokdy se učení novým dovednostem obejde bez chyb. A vlastně díky za ně. Právě jejich pojmenování nás může posunout od ryze amatérských pokusů zase o kousek dál.

Čas na našich dílnách utíká velmi rychle a my se snažíme jej neztrácet. Hned v odpolední části dílny proběhla diskuse o nových poznatcích a na základě  připomínek lektorů se filmy ladily a doplňovaly.

Velmi si vážíme toho, že nám pan Flégl a pan Bauer věnovali svůj čas a ochotu podělit se o své zkušenosti. Udělali to se sympatickým nadšením a profesionalitou. Právě díky takovým lidem se i my můžeme vydávat na stále odvážnější výlety do světa filmu.

fotogalerie