Evropský den jazyků

Den jazyků

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září po celé Evropě už od roku 2001. Rada Evropy prohlásila tento den za velice významný, neboť jeho hlavní myšlenkou je fakt, že jazykové dovednosti jsou nutností a právem každého člověka. Nikdo není příliš starý na to, aby se začal učit cizí jazyky, které pomáhají otevřít dveře do světa, porozumět si navzájem a lépe pochopit kulturní rozdíly a z nich plynoucí odlišnou mentalitu.

I vzhledem k této skutečnosti se také naše škola připojuje k oslavám a našim cílem je vést žáky k pochopení, jak a proč je důležité učit se cizí jazyky, poznat jiné způsoby života a získat tak i další poznatky z historie a geografie daných zemí.

U nás ve škole se však nevěnujeme tomuto tématu pouze jeden den, ale využíváme formu projektů, kdy si každý vybere, jak dlouho se bude daným tématem zabývat a jaké činnosti využije.

Děti na 1.stupni  měly jako vždy bohatý program. Zabývaly se nejrůznějšími státy, hledaly jejich hlavní města, vyráběly vlajky a bavily se o nejznámějších památkách. Pokud se děti zaměřily na jazyk jako takový, vyhledávaly cizojazyčná slova, snažili se odhadnout jejich význam, vyzkoušely si pozdravy, prosby i poděkování v jiných jazycích, do hodin byl také zapojen romský jazyk.  Že všude ve škole to nechodí stejně, zjistili třeťáci, když porovnávaly naši školu se školou v Londýně.

Žáci na 2.stupni se také rozhodně nenudili a bylo vidět, že toto téma najde své uplatnění ve všech předmětech. Během hodin češtiny se žáci zabývali v souvislosti s Kosmovou kronikou přejímáním slov z latiny, snažili se najít vztah mezi slovy zdomácnělými a jejich původními latinskými protějšky. V jiné hodině českého jazyka vytvářely děti komiks a zaměřily se na porozumění pomocí obrazu i slova. V hudební výchově hrály hlavní roli písničky přejaté z jiných jazyků, děti musely zapojit svoji znalost angličtiny a zjistit, jak se liší česká verze od originálu.U nejstarších žáků jsme využili praktickou stránku angličtiny a pracovali jsme  s knížkami a seriály. Vybrali jsme oblíbeného a všem známého Harryho Pottera a kultovní seriál Přátelé nebo Teorii velkého třesku. Velmi zajímavé bylo porovnat originál knížky s její českou verzí a zkoumat, jak si překladatel poradil s tzv. překladatelskými oříšky.

Doufáme, že děti u nás ve škole se přesvědčily, že bez znalosti cizích jazyků se v dnešní době neobejdou.Tak co, nemáte chuť zapsat se do jazykového kurzu?:-)