ZVEME NA NOVÝ ROČNÍK ŠKOLIČKY

ZVEME NA NOVÝ ROČNÍK ŠKOLIČKY

Ve středu 7. listopadu startuje nový ročník Školičky - programu pro budoucí školáky a jejich rodiče. Těšíme se na setkání.

Paní učitelky Rojíková a Palivcová, které jsou garantkami letošního programu, přivítají účastníky v hlavní budově školy v Martinovského ulici 153 (je to ta krásná, nově opravená stavba :-)). K učebně vás nasměrují informační tabulky.

Hlavní smysl školního programu Školička zůstává: chceme pomáhat dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s budoucími učitelkami a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme dovednostem, které z naší zkušenosti velmi dobře rozvíjí mateřské školy: rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Součástí Školičky jsou tradičně také doprovodné akce pro rodiče, takže i pro školní rok 2018/2019 připravujeme besedy, ukázkovou hodinu a další. Na středu 7. 11. 2018 je připravena beseda o školní zralosti s Mgr. Zuzanou Ledvinovou 7. 11. 2018.

Více informací o Školičce také v samostatné rubrice.

Rubrika Zápis