Budeme mít školáka

Budeme mít školáka

Zápis do 1. tříd se sice koná až v dubnu, již nyní by však mohla rodiče předškoláků zajímat brožura Budeme mít školáka autorky Jany Kovářové.

Obsahuje informace o tom, co by měli rodiče vědět a děti umět, než nastoupí na první stupeň základní školy. Brožura vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rakovník. Zabývá se dvěma hlavními tématy – zákonnými povinnosti rodičů a schopnostmi a dovednostmi, které by měly zvládat děti. Většina publikace je věnována tipům na činnosti, které dětem pomohou si potřebné dovednosti a schopnosti osvojit či je rozvíjet. Brožura tak může být brána jako inspirativní kuchařka dětských aktivit, kterými se rodiče, prarodiče, ale i ostatní dospělí mohou inspirovat, dále si je uzpůsobovat dle svých potřeb, či se jich přesně držet. Publikaci zpracovala Mgr. Bc. Jana Kovářová, členka realizačního týmu MAP, odborník za oblast předškolního vzdělávání. Projekt Místní akční plán ORP Rakovník realizuje MAS Rakovnicko a je podpořen z OP VVV, který je v gesci MŠMT.

Brožura ke stažení (pdf)