Efektivní škola II

Efektivní škola II

Od 1. září 2018 realizujeme projekt Efektivní škola II, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Skladbou jednotlivých aktivit projekt významně navazuje na předchozí projekt realizovaný v letech 2016 - 2018.

 

Zásadní v koncepci našeho projektu je oproti "jedničkové" Efektivní škole podpora činnosti školní družiny. Z celkové dotace 1 698 395 ,- Kč podpoříme: 

  • činnost školního speciálního pedagoga,
  • rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání,
  • využívání moderních technologií ve vzdělávání,
  • prevenci školního neúspěchu a rozvoj čtenářství, logického myšlení a cizojazyčných dovedností.

Ve školní družině zavedeme pozici školního asistenta, další prostředky budou plynout do pořádání zájmového klubu a rozvoje pedagogů.

Více o našich projektech také v rubrice Ostatní projekty