Tým žáků z 8. B se zapojil do projektu iKid.

Tým žáků z 8. B se zapojil do projektu iKid.

Tým žáků z 8. B se zapojil do projektu iKid. 

Cílem projektu je naučit děti využívat jejich jedinečné, inovativní myšlení a inspirovat je k tomu, aby věřily, že jejich myšlenka může změnit svět. Projekt se snaží podpořit kreativitu dětí tím, že jim poskytne bezpečné prostředí pro hraní si s jejich vlastními podnikatelskými nápady. V průběhu projektu pod vedením učitelů a mentorů z byznys prostředí vytvářejí žáci svůj vlastní startup. Po dobu šesti měsíců budou muset projít stejnou cestu, jako každý začínající podnikatel, nebo firma, která chce uspět se svým vlastním originálním nápadem. 

Žáci z 8.B natočili v listopadu minulého roku motivační video. Na základě tohoto videa byli přijati do soutěže. První letošní setkání byl workshop, který se uskutečnil 9. ledna v pražském klubu Animika. Na workshop náš tým přijel jako první. Přivítala nás školící skupina, která se skládala z větší části ze slovensky mluvících lektorů, protože soutěž vznikla a již několikátý ročník probíhá u našich sousedů na Slovensku. Žáci se museli již od počátku soustředit na výklad a vedení lektorů, jelikož někteří slyšeli slovenštinu poprvé v životě. K dobré náladě přispělo výborné občerstvení. 

Našeho prvního workshopu se zúčastnilo celkem pět škol. Po rychlé seznamovací soutěži bingo proběhlo několik dalších týmových aktivit, při nichž žáci zjistili, že každý tým by měl mít svého vedoucího a každý člen se musí spolehnout nejen sám na sebe, ale také na svého kolegu k vytvoření opravdu silného a tvůrčího kolektivu. 

Poté přišly na řadu jednotlivé projekty. Musím se přiznat, že v této chvíli jsme měli mírnou výhodu. Zatímco ostatní školy jely na workshop teprve vymýšlet, my jsme s inovativním nápadem už přijeli. Přesto tým provedl SWOT analýzu svého produktu, při které se shodli, že nápad na vytvoření vzdělávací pomůcky do hodin hudební výchovy není špatný a mohl by si najít své místo na trhu. Následovalo vytvoření modelu, příprava prezentace produktu a také se nám podařilo vymyslet zajímavý název a logo. Model našeho hudebního nástroje, který spojuje několik hudebních úderných nástrojů do jedné multifunkční "krabice" se velice povedl i přes omezené možnosti. Konečně se mohlo projevit tvůrčí myšlení všech členů. Každý přispěl svým nápadem ať už funkčním, nebo designovým. Poté došlo na to nejtěžší - představit náš výrobek, zaujmout a zodpovědět otázky publika. I přes mírnou nervozitu žáci předvedli vynikající představení. Musíme přiznat, že i nápady konkurenčních škol nás zaujaly. Společně se těšíme na další setkání v projektu iKid. 

Podívejte se také na fotografie ze soutěže.