Personální změny ve školní knihovně

Velkoý kus práce ve školní knihovně odvedla především v samotném začátku jejího fungování B. Mudrová, DiS., od které převzala žezlo J. Zochová. To se psal školní rok 2013/2014, provoz školní knihovny se zdárně rozběhl a knížek přibývalo.

Na konci roku nás však Jana Zochová opustila a provoz ŠK bylo třeba předat jejímu nástupci. Tím se stala naše nová kolegyně Bc. Barbora Sailerová. Nezbývá než jí přát spoustu náruživých a slušných čtenářů, aby pod jejíma rukama knihovna vzkvétala a vzhledem k tomu, že si doplňuje kvalifikaci, také hodně úspěchů ve studiu.