Známe další skokany roku

Známe další skokany roku

Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí skokany roku. Přečtěte si, kteří žáci si tento titul vysloužili ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.

Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.
Jde o žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů.

Skokany za druhé pololetí školního roku 2017/2018 jsou:

  • Dominik Kolos IX. B
  • Marek Litera VIII. A
  • Jáchym Kanta V. A
  • Eliška Procházková VII. A
  • Filip Koc IX. B
  • Simona Boháčová IV. B
  • Matěj Kejla IV. B
  • Tadeáš Klekner IV. B
  • Pavel Kryštof VII. A
  • Marika Ščuková