Volitelné předměty pro příští školní rok

V tomto týdnu jsme začali rozdávat žákům budoucích 6., 8. a 9. tříd přihlášky na volitelné předměty. Najdete je také na webu školy.

Řádně vyplněné a podepsané přihlášky odevzdávají žáci třídním učitelům, v odůvodněných případech také v kanceláři školy.