Objednávka mléka na duben - červen 2017

Objednávka mléka na duben - červen 2017

Od středy 15. března přijímáme objednávky na školní mléko pro období od dubna do června 2017.

Vyplněnou návratku, kterou žáci obdrží od vyučujících, je třeba odevzdat nejpozději do 22. 3., stejný termín platí také pro uhrazení finančního obnosu třídnímu učiteli nebo bankovním převodem. Zamluvené, ale nezaplacené mléko nebudeme u dodavatele objednávat.

Platba je možná v hotovosti nebo převodem na účet. č. 13335221/0100, variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (10 číslic), zpráva pro příjemce: příjmení žáka, mléko.