Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky

Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

Všem rodičům, kteří se rozhodli zapsat děti na naši školu, děkujeme za důvěru. Těšíme se na spolupráci.

Další informace:

  • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se konal ve dnech 5. a 6. dubna 2018. K zápisu se dostavilo celkem 52 dětí. Tento počet umožňuje otevření dvou  prvních tříd.

  • Období školního vyučování začne ve školním roce 2018/2019 3. září 2018.
  • O rozhodnutí ve věci odkladu začátku povinné školní docházky budeme rodiče informovat nejpozději do 30. dubna 2018. Rodičům, kteří dosud nedodali doporučení potřebná pro udělení odkladu, připomínáme: žádost  musíte doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Informativní schůzka s rodiči předškoláků se koná 24. 5. od 15:30 hodin.

Seznam přijatých dětí (pdf)