Kroužky robotiky a mladých techniků

Kroužky robotiky a mladých techniků

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Emila Kolbena Rakovník nabízíme našim žákům 2. stupně dva nové kroužky.

Na základě smlouvy o spolupráci s výše jmenovanou střední školou jsme rozšířili portfolio zájmových aktivit o dva nové kroužky, oba pro žáky 2. stupně. Účast na nich je bezplatná, veškerý materiál hradí škola. Jedná se o kroužek mladých techniků (úvodní setkání se uskuteční 12. listopadu 2013) a Kroužek robotiky (úvodní setkání 7. listopadu 2013).

Není bez zajímavosti, že žáci přihlášení do kroužků se mohou v červnu 2014 zúčastnit třídenního soustředění v rekreačním středisku.

Více informací ke kroužkům v plakátech, které můžete získat také v infokoutku školy.robotika0002.jpg