Od března patří středy novým zájmovým kroužkům

Od března patří středy novým zájmovým kroužkům

Pro žáky se totiž otevřel Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her v rámci projektu Efektivní škola. Nadšení a zájem žáků se projevil ve vysokém počtu odevzdaných přihlášek.

Ačkoliv čtenářský klub zprvu vypadal na ryze dámskou záležitost, nakonec ho pravidelně navštěvuje sedm čtenářek a jeden čtenář. Klub vedou paní učitelka Pešková a paní učitelka Pazderová a obě se snaží nejen motivovat žáky k čtenářství, ale také ukázat nové možnosti vnímání samotné knihy. Důraz není kladen jen na samotné čtení, ale také na hledání souvislostí, všímání si různých dějových rovin, postav a jejich charakterů či jazykové stránky. Díky tomu si sami žáci uvědomují, že kniha není pouze o slovech a příběhu, ale že nám často autor sděluje své myšlenky, postoje a názory, nad kterými v rámci kroužku můžeme společně přemýšlet.

Na úvod se samozřejmě začíná informacemi o autorovi a samotné knize včetně vysvětlení dobových souvislostí.  Je-li knižní verze divadelně či filmově zpracovaná, porovnávají žáci jednotlivé výňatky textu s tímto zpracováním, což je velmi baví a často se takto rozvíjí zajímavé diskuze. Jsme rádi, že škola má vlastní knihovnu, která je velkou studnicí nápadů pro jednotlivá setkání a díky projektu Efektivní škola ji rozšíříme o spoustu zajímavých titulů.

Klub zábavné logiky a deskových her navštěvuje 10 žáků. Největším lákadlem jsou samozřejmě samotné deskové hry, z nichž mnohé žáci neznali a poprvé si je vyzkoušeli právě na kroužku. Klub vede paní učitelka Marvanová a vybrala pro něj hry rozvíjející nejen logiku, ale také strategii, paměť, motoriku, plošnou a prostorovou představivost, slovní zásobu, verbální stránku či všeobecný přehled. Didaktické a společenské hry mají široký vzdělávací přesah. Žáci si procvičují rozumové schopnosti, učí se pracovat takticky a v neposlední řadě také hraní her podporuje komunikaci, spolupráci a fair play. U žáků jsou velmi oblíbené vědomostní hry a baví je i strategie či hlavolamy. Kroužek se občas o kousek protáhne a nikomu ze zúčastněných to nevadí, protože hra se přeci musí dohrát až do konce.

Více fotek najdete ve fotogalerii