Přijímáme přihlášky do sportovních kroužků rakovnických ZŠ

Přijímáme přihlášky do sportovních kroužků rakovnických ZŠ

Zahájili jsme přijímání do sportovních kroužků, které v rámci společného projektu organizují 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník.

Společný projekt je zaměřený na rozvoj spolupráce škol, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů. Projekt je finančně podporován městem Rakovník.

Kroužky zahájí svoji činnost na přelomu září a října. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek; prosíme o dodržení termínu přihlášek, který jsme oproti zvyklostem posunuli na pátek 21. 9.

Přihláška je ke stažení na webu školy nebo si ji můžete vyzvednou v prostorách školy: vrátnice školy, sportovní nástěnka v 1. patře, kancelář. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v kanceláři školy nebo třídním učitelům.

Přihláška (doc), přihláška (pdf)

Rubrika Kroužky