Čtenářský klub odhaluje tradici Velikonoc

Čtenářský klub odhaluje tradici Velikonoc

Čtenářský klub je kroužek, kde se nejenom čte a učí dětí porozumět textu, ale také učí žáky hledat souvislosti mezi divadelní, filmovou a hudební formou. Témata hodin jsou různá. Tentokráte ale bylo předem jasno. VELIKONOCE. 

Proč se vlastně slaví Velikonoce? Je to pohanský zvyk, nebo křesťanská tradice?  Nejdříve jsme začali pátrat v knihách, pak příšel na řadu internet a nakonec jsme s pracovními listy vyrazili ke kostelu svatého Bartoloměje v Rakovníku. Tam jsme si prakticky ukázali, jak takové Velikonoce probíhají. 

Děti se dozvědely spoustu informací. Víte například, co je to paškál, pašije, kdo je to Jidáš, Pilát, proč v minulosti lidé mazali dveře krví z beránka a proč se zapalují v sobotu večer ohně? Věříme, že určitě víte. :) A naši kluboví čtenáři už taky. Foto.