Známe logo projektu

Známe logo projektu

Významnější projekty a akce mívají svá loga. Celoškolní projekt 100 let republiky není výjimkou. Minulý týden skončilo hlasování a známe tak vítězný návrh.

Autorkou je Mgr. Martina Vorlová, která navrhla také další varianty, ovšem vítězná silueta země (viz obrázek) vyhrála hlasování na plné čáře. Připravujeme řadu aktivit, které budou vítězným logem doprovázeny.  

Dnes se konala řešitelská porada k oslavám a jedno je jisté - kreativita našim pedagogům nechybí. :-)