Výročí, výročí, výročí

Toto slovo nás bude v roce 2018 pronásledovat neustále. Ať už se bude jednat o výročí kulatá, tj. s osmičkou na konci letopočtu, nebo o výročí, která budou mapovat sto let existence naší republiky.

První a nejdůležitější událostí byl určitě vznik Československa 28. 10. 1918. Dalším mezníkem pak byl nástup komunistů v roce 1948 a Pražské jaro 1968. Neméně významné pro naši stoletou republiku bylo období Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945, normalizace v 70. letech minulého století a hlavně Sametová revoluce 1989. Další výročí jsme si už připomněli – rozdělení republiky v roce 1993 na Českou republiku a Slovenskou republiku. Symbolické je i to, že v lednu 2018, opět jako před sto lety, volíme prezidenta republiky.

Všechny tyto události, ale i další významné mezníky, bychom chtěli našim žákům připomenout trochu jinak. Nejen suchými fakty, která získají kdekoli, ale různými činnostmi, na kterých se boudou sami aktivně podílet – projekty, soutěžemi, pracovními semináři, exkurzemi, výstavami, výlety. Také bychom jim chtěli dobu od vzniku republiky přiblížit fotografiemi, dobovými dokumenty, reáliemi.

Věříme, že nás, stejně jako při organizaci oslav 125. výročí naší školy, podpoříte a pomůžete nám. Určitě se obrátíme s prosbou o pomoc při hledání materiálů na Vás – rodiče, prarodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost.

Myslíme si, že každý člověk, a mladá generace hlavně, by měl znát své dějiny, své hrdiny a vzory. My jich v minulosti máme hodně.