EXKURZE 8.A A 8.B V MUZEU T.G.M. V LÁNECH

EXKURZE 8.A A 8.B V MUZEU T.G.M. V LÁNECH

V rámci oslav výročí 100 let založení republiky jsme vyrazili s žáky osmých tříd do Muzea T.G.Masaryka v Lánech. Mohli jsme zde vidět několik expozic týkajícich se rodiny T.G. Masaryka, dále pak bitevní plán bitvy u Zborova, uniformy Československých legií, předměty, výrobky, stroje a hračky z 1. republiky a spoustu dalších věcí. Nakonec jsme v improvizovaném kině mohli zhlédnout dokument o životě T.G. Masaryka během prezidentského období. Všechny expozice byly moc pěkně připravené.

Cestou zpět jsme pak ještě stihli navštívit hřbitov v Lánech, kde je pochován T.G. Masaryk se svou manželkou Charlottou a se svými dvěma dětmi Janem a Alicí.

Celá exkurze byla pro děti velmi přínosná, protože se dozvěděly spoustu nových informací nejen ze života T.G. Masaryka, ale i z doby před a během 1.republiky.